HONDA RCV1000R 2014 MotoGP // H.Aoyama
1/12 CGM MODEL